Coldservices

KOMPAKTOWA ZAMRAŻARKA PŁYTOWA

Zamrażanie kontaktowe to jedna z najstarszych technik zamrażania żywności. W zamrażarkach poziomych, gotowy produkt układany jest w tacach mroźniczych, które następnie umieszczane są pomiędzy sekcje mrożenia. Sekcje te tworzą płyty zamrażalnicze, które dociskane są  hydraulicznie. Układ hydrauliczny, w którym panuje wysokie ciśnienie oleju, przez cały cykl mrożenia utrzymuje stały docisk płyty, co przekłada się na dobry kontakt pomiędzy tacą, w której mieszczony jest produkt a płytami zamrażarki. Dzięki bezpośredniemu odparowaniu czynnika chłodniczego, krążącego wewnątrz płyt zamrażalniczych, możliwe jest odbieranie ciepła od zamrażanego produktu. Zamrażanie kontaktowe to najbardziej ekonomiczna pod względem zużycia energii technika zamrażania. W zamrażarkach płytowych możemy zamrażać: mięso, ryby czy owoce morza.

Oferujemy poziomowe szafy zamrażalnicze wraz z tacami oraz systemem rozładunku zamrożonego produktu. Urządzenia kompaktowe ze sterowaniem, do wpięcia w istniejący system chłodniczy lub z niezależnym agregatem chłodniczym, wyposażonym w skraplacz wodny lub powietrzny.

Załadunek towaru do mrożenia  

Rozładunek towaru po mrożeniu  

Produkt zamrożony  

POTRZEBUJESZ POMOCY SERWISOWEJ LUB MASZ PYTANIA ODNOŚNIE NASZEJ OFERTY?

ZADZWOŃ I POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM LUB NAPISZ